Ośrodek jest
współfinansowany
ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
w ramach programu
"Ośrodki Informacji dla Osób
Niepełnosprawnych"
 

Działamy przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Rodzinie
w Kielcach

 

 Współpracujemy z:

  
  
1.Świętokrzyskie Stowarzyszenie "Wspólnie Pomagamy” WAŻNE :pomoc dla ofiar wypadków samochodowychTelefon: (0-41) 340 24 70
2.Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach Kościuszki 25 ;Telefon: (0-41) 344 43 24, 368 22 56
3.Fundacja "Pomóżmy Marzeniom"
Zagnańska 61; 0-510 030 992
4.Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Kielcach
Leonarda 6; (0-41) 344 48 45
5.Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Dom Pomocy Społecznej)
Słoneczna 9; (0-41) 366 37 50
6.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
Kryształowa 6; (0-41) 345 24 62
7.Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie
Karczówkowska 36; (0-41) 335 87 55, 345 56 65
8.Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Filantropii
Fundusz Lokalny w Kielcach Bodzentyńska 44A; (41) 343-00-38, 344-77-62, 344-41-60 wew. 30 
9.Stowarzyszenie Integracja i Rozwój – SIR Szkolna 36A; (0-41) 346 25 63
10.
Świętokrzyski Klub Abstynentów "Raj" w Kielcach
Jagiellońska 42a; (0-41) 345 38 40
11. Fundacja "Regionalis"
Przemysłowa 33, (0-41) 344 38 77
12.
Fundacja dla Dobra Wspólnego
Planty 16a, (0-41) 344 77 03
13. Katolickie Hospicjum Domowe dla Dzieci i Dorosłych Im. Św. Franciszka z Asyżu
Ks. B.M. Jaworskiego 22 lok. 6; 0-504 181 157, 0-604 598 517
14. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym  !
Targowa 18, (0-41) 343 01 72, 0-508 115 224
15. Dzienny Ośrodek Socjoterapii "RAFAEL" –
Jednostka lokalna Konferencji Stowarzyszenia św.Wincentego a Paulo Cedro Mazur 19, (0-41) 302 24 93
16
. Stowarzyszenie Charytatywne "Razem - Dzieciom"
Urzędnicza 16; 0-604 640 221  (041) 366 25 97
17. Stowarzyszenie Kulturalno-Charytatywne "Nie Jesteś Sam" w Kielcach Ignacego Paderewskiego 26/28 lok. 16; (0-41) 343 15 66
18. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Sienkiewicza 76 (IV piętro, pok. 44); (0-41) 343 14 40
19. Krajowe Towarzystwo Autyzmu - Oddział w Kielcach Mieszka Pierwszego 79; (0-41) 366 08 56, 361 58 29
20. Świetokrzyski Klub "Amazonki" przy Świetokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach Artwińskiego 3C;  (0-41) 367 44 28
21. Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta Sienna 5, (0-41) 366 07 34
22. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży Kozia 10b; (0-41) 345 28 32 do korespondencji:Helenówek 4
23. Polski Związek Niewidomych - Koło w Kielcach Czerwonego Krzyża 3; (0-41) 344 88 38
24. Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Oddział Świętokrzyski Langiewicza 2, (0-41) 361 55 25
25. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej - Klub Honorowych Dawców Krwi przy NSK Bearings Jagiellońska 109; (0-41) 366 67 40
26. Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kielcach Sienkiewicza 68; (0-41) 344 80 80
27. Polski Związek Niewidomych - Okręg Świętokrzyskie Czerwonego Krzyża 3; (0-41) 344 88 38
28. Kieleckie Społeczne Towarzystwo Pedagogiczno-Oświatowe Warszawska 6, (0-41) 343 20 49
29. Fundacja "Vive Serce Dzieciom" Olszewskiego 6, (0-41) 347 63 50 wew. 107
30. Polskie Towarzystwo Dysleksji-Oddział Terenowy Nr 30 Krakowska 11; (0-41) 361 99 33 wew. 32
31. Polski Czerwony Krzyż - Świętokrzyski Zarząd Okręgowy w Kielcach Sienkiewicza 68, (0-41) 344 27 36
32.Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Pro" Augustyna Kordeckiego 40 lok. 2,(0-41) 331 53 13
33. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach "Szansa Dzieciom" Jasna 20/22, (0-41) 366 39 95, 345 93 23
34. Kielecki Bank Żywności Chłopska 20b,
35. Caritas Diecezji Kieleckiej Jana Pawła II 3, (0-41) 344 52 82
36. Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) Zagórska 14, (0-41) 368 24 80, 368 42 80
37. Stowarzyszenie "Integracja" Gabrieli Zapolskiej 29 lok. 11,
38. Stowarzyszenie Pomagające Dzieciom Przewlekle Chorym "Zawsze Kolorowo" Sienkiewicza 53
39. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Niesiemy Radość" Konopnickiej 9 lok. 84, tel. 0698614858
40. Fundacja Pomocy Dzieciom Chorym "Margaretka” Kościuszki 11, (0-41) 341 59 58
41.  Stowarzyszenie Chorych na Niemana-Picka i Choroby Pokrewne "Żyć Nadzieją” Malików 74,
42. Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosko 1-go Maja 57, (0-41) 346 15 75
43. Stowarzyszenie Charytatywne "Razem - Dzieciom" Urzędnicza 16,0-604 640 221, tel. 041 3662597
44. Krajowe Towarzystwo Autyzmu - Oddział w Kielcach Mieszka Pierwszego 79, (0-41) 366 08 56, 361 58 29
45. Świętokrzyskie Stowarzyszenie "Niepełnosprawni Plus" w Kielcach Jagiellońska 76, (0-41) 345 34 47 wew. 18
46. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i z Innymi Schorzeniami Warszawska 99 lok. 42, (0-41) 331 58 03, 0-609 309 229
47. Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji "Start" Kołłątaja 4, (0-41) 344 23 60, 0-509 055 456
48. Stowarzyszenie Chrześcijańskie "Miejsce dla Ciebie" Chęcińska 33 lok. 24, (0-41) 361 82 05
49. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Rejonowy w Kielcach ul. Jagiellońska 42, 0-41) 306 13 00, 0-602 621 863
50. Polski Związek Głuchych - Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących Niska 6, (0-41) 343 15 53
51. Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych "Z Głębi Serca" Fałdowa 5 lok. 27, (0-41) 369 99 77, 0-604 771 307
52. Ogólnopolska Fundacja Pomocy "Wekor" Norwida 6 lok. 66, (0-41) 331 11 91
53. Świętokrzyski Konwent Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów w Kielcach Jana Kilińskiego-Mała 2 lok. 21, (0-41) 368 24 80
54. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej Spółdzielcza 3 lok. 32, (0-41) 369 15 35 , 344 88 38, 348 00 58, 0-506 053 099
55. Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Wspólna Droga" Bohaterów Warszawy 13 lok. 73, (0-41) 342 31 99
56. Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia im. Heleny Kubińskiej Os. Na Stoku 51 lok. 13, (0-41) 332 48 89
57. Fundacja Dla Rozwoju Chirurgii w Kielcach Sawickiej 6/5, (0-41) 331 17 68
58. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szachowo-Warcabowe Osób Niepełnosprawnych "Caissa” Urzędnicza 7a lok. 16, (0-41) 368 42 96
59. Świętokrzyski Oddział Terenowy Stowarzyszenia MONAR ul. Sienkiewicza 68,
60. Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych "Niebieski Parasol" Jagiellońska 76,
61. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Czarodziejski Ogród” Bukowa 10 lok. 13, (0-41) 330 38 58
62. Stowarzyszenie na rzecz Osób Ze Schorzeniami Narządu Ruchu "Zorza" Romualda 3, (0-41) 368 11 14
63. Stowarzyszenie „Dializa” Grunwaldzka 45, (0-41) 367 12 23 
64. Wojewódzka Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Al. IX Wieków Kielc 3, (0-41) 342 14 02, 342 12 42
65. Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Al. IX wieków Kielc 3, (0-41) 342 14 02
66. Olimpiady Specjalne Polska - Sekcja Sportowa "Kryształki" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 Kryształowa 6, 0-41/ 366-37-50
67. Stowarzyszenie Klub Terapii Naturalnej Karczówkowska 20, (0-41) 331 75 10
68. Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych Złota 7, (0-41) 345 49 09
69. Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią "Pol-Ilko" - Oddział Regionalny
w Kielcach
Jagiellońska 74, (0-41) 331 87 06
70. Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe 'Sprawni Razem' - Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Wyspiańskiego, (0-41) 366 25 97
71. Polski Komitet Zwalczania Raka - Oddział w Kielcach Artwińskiego 3, (0-41) 367 45 01
72. Stowarzyszenie Mężczyzn Z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego - Oddział Świętokrzys Stefana Artwińskiego 3, (041) 367 43 64           
73. Stowarzyszenie na rzecz Aktywności Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom "Konar" Ks. Piotra Ściegiennego 6, (0-41) 361 24 10, 0-609 992 161
74. Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "Nasz Dom" Dewońska 20 lok. 1, (0-41) 306 13 55
75. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Oddziału Okręgowego Targowa 18 pok. 413, (0-41) 344 23 10
76. Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych - Oddział w Kielcach Jagiellońska 72, (0-41) 345 18 03, 345 31 44
77. Świętokrzyski Konwent Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów Zagórska 14, (0-41) 368 24 80
78.  Caritas Diecezji Kieleckiej - Centrum Medyczne Wesoła 58, (0-41) 344 22 90, 344 23 90
79. Caritas Diecezji Kieleckiej - Punkt Wydawania Leków z Darów Urzędnicza 7b,
80. Fundacja "Z Sercem dla Serca"  Grunwaldzka 45,
81. Fundacja imienia Cyrańskich "Miej Serce" na rzecz Dzieci Wymagających Oprotezowania Jagiellońska 74,
82. Kielecki Klub Abstynenta "Marzenie" Wawrzyńskiej 20 lok. 4,
83. Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego "Arka" Urzędnicza 3,
84. Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Nerek "Sztuczna Nerka" Os. Słoneczne Wzgórze 23a lok. 52, (041) 344 23 97
85. Stowarzyszenie Promocji Zdrowia, Profilaktyk i Leczenia Schorzeń Metabolicznych przy II Oddziale Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Grunwaldzka 45,
86. Świętokrzyski Ruch Trzeźwości Jana Pawła II 3, 342 15 55
87. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy Duszpasterstwie Akademickim w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 15a, 0 508 865 553
88. Związek Inwalidów Wojennych - Zarząd Okręgowy Kapitulna 4, (0-41) 344 45 71
89. Polskie Czerwony Krzyż - Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy Olkuska 18, (0-41) 345 90 66
90. Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Ściegiennego 207
91. Wojewódzkie Zrzeszenie Sportu "Start" dla Niepełnosprawnych Kołłataja 44, (0-41) 344 23 60
92. Stowarzyszenie „ELM” ul. Sandomierska 78/57, 885-180-006